search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur

På Juridiska Biblioteket, Advokatsamfundet.

Agell, Anders & Malmström, Åke: Civilrätt (20. uppl. Malmö: Liber. 440 s)
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten: ABT 06 (Stockholm: Byggandets kontraktskommitté, 2006. 42 s)
BRÅ-rapport 2007:2: Besöksförbud: de berörda och deras erfarenheter (Brottsförebyggande rådet. 79 s)
Burman, Monica: Straffrätt och mäns våld mot kvinnor om straffrättens förmåga att producera jämställdhet (Iustus. 448 s. Akademisk avhandling)
Domeij, Bengt: Patenträtt - svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter (Iustus. 173 s)
Ihre, Rolf: Sjöansvar (Ekerö: Advokatfirman Ihre. 251 s)
Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt / Sven-Olof Lodin m.fl. (11. uppl. Studentlitteratur. 2 vol)
Jareborg, Nils & Zila, Josef: Straffrättens påföljdslära (2. uppl. Norstedts juridik. 185 s)
Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk metod (5. uppl. Uppsala: Institutet för bank- och affärsjuridik, 2006. 249 s)
Lehrberg, Bert: Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt (Uppsala: Institutet för bank- och affärsjuridik. 822 s)
Melin, Magnus: Fastighetsmäklarlagen – en kommentar (2. uppl. Norstedts juridik. 388 s. Norstedts gula bibliotek)
Norström, Carl & Thunved, Anders: Nya sociallagarna: med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2007 (20. uppl. Norstedts juridik. 744 s)        
Rabe, Gunnar & Melbi, Ingrid: Det svenska skattesystemet (20. uppl. Norstedts juridik. 554 s)
Rönnberg, Lena: Hälso- och sjukvårdsrätt (2. uppl. Studentlitteratur. 340 s)
Sahlin, Richard: Diskrimineringsskydd & rättigheter: en introduktion i handikappjuridik (Iustus. 188 s)
Schultz, Mårten: Kausalitet: studier i skadeståndsrättslig argumentation (Jure. 634 s. Akademisk avhandling)
Stattin, Daniel: Kommunal aktiebolagsrätt (2. uppl. Norstedts juridik. 155 s)
Stöth, Göran: Transport- och logistikrätt: en grundläggande redogörelse (2. utg. Lidingö: Industrilitteratur, 2006. 212 s)
Thunved, Anders: Samhället och de unga lagöverträdarna / Anders -Thunved, Lars Clevesköld, Birgit Thunved. 3. uppl. (Norstedts juridik. 349 s)
Visser, Derk: The annotated European Patent Convention 
(14. ed. Veld-hoven: Tel, 2006. 2 vol)

Tryckår: 2007 om inte annat anges

Annons
Annons
Annons