search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Man måste vinna förtroendet

Att arbeta som en specialist på en advokatbyrå fungerar bra. Det gäller för specialisterna att visa att de är specialister. Det anser Johanna Baagøe, Chief Operating Officer, COO, på advokatbyrån Linklaters i Stockholm.

Sedan drygt ett och ett halvt år arbetar Johanna Baagøe på advokatbyrån Linklaters i Stockholm. Dels ansvarar hon för byråns business services (byråns samtliga stödfunktioner, totalt cirka 65 personer), dels arbetar hon nära byråns managing partner, arbetsgruppscheferna och delägarna med att utveckla deras respektive grupper.

– Det gör vi genom strategidiskussioner som mynnar ut i verksamhetsplaner för kontoret, som vi bryter ner i verksamhetsplaner för respektive grupp, säger Johanna Baagøe.

I grunden är Johanna Baagøe jurist. Hon arbetade tidigare tio år som jurist inom bank- och försäkringsvärlden. Sedan följde sju år som strategikonsult. Därefter blev hon personalchef på mobiloperatören 3 innan hon rekryterades till Linklaters.

Trivs bra på byrån

Johanna Baagøe trivs bra på byrån och att få arbeta med att driva förändringsverksamhet i ett ”konsultbolag” som är verksamt inom juridik.

Hon ser en stor likhet mellan att arbeta på en advokatbyrå och hennes tidigare -arbetsplatser.

– Det handlar om att ta reda på vad som motiverar människor och få människor att hela tiden utvecklas och göra saker. Det är detsamma överallt, oavsett om man bygger mobila nät eller betalar ut försäkringsersättningar.

Den största skillnaden hon har noterat handlar om inställningen till kunden.

– Jag tror att det finns få ställen där man är så dedicerad till sin kund, klienten. Här gör man allt för våra kunder. Vi förstår verkligen att det är kunden som betalar vår lön.

Att arbeta som en specialist på en advokatbyrå fungerar bra. Det gäller för specialisterna att visa att de är specialister.

– Att vinna förtroendet och få juristerna att inse att de är specialister på juridik och HR är specialister på HR och så vidare. Det måste finnas ett förtroende, vi arbetar ju i en förtroendebransch. Jag känner att man lyssnar på mig.

Avsaknaden av en chef

Det svåraste med att arbeta på en advokatbyrå är avsaknaden av en tydlig chef.

– Det är en utmaning att arbeta i delägarledd organisation. Du måste ha med dig alla hela tiden. På andra arbetsplatser finns det en chef, som pekar med hela handen och bestämmer. Riktigt så är det inte på en advokatbyrå, utan här gäller det att få med alla på tåget. Fast har man väl lyckats med det har man en oerhörd kraft. Det är den stora skillnaden jämfört med andra företag som jag har varit på, säger Johanna Baagøe.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons
Annons