search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Lätt att få gehör för idéer

– Jag får ett positivt bemötande av mina kollegor. Det är högt i tak och jag får -utrymme för mina nya idéer. Jag känner att det finns ett stort intresse och engagemang i företaget. Annars hade inte mina hjärtefrågor varit särskilt roliga att driva.

Det säger Maj-Britt Arhelm, marknadschef på Setterwalls advokatbyrå.

Maj-Britt Arhelm arbetar som marknadschef på Setterwalls sedan 2005. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat i -finans-branschen.

– På Setterwalls arbetar jag som marknadschef i den bredare bemärkelsen. Det betyder att jag arbetar med varumärket på alla nivåer, både strategiskt och operativt, säger hon.

Arbetet handlar om allt från att renodla det grafiska utseendet, hålla i processerna runt varumärket samt att lägga fast varumärkesstrategier och lyfta fram värderingar.

Innan Maj-Britt kom till Setterwalls hade hon en föreställning om att advokatbranschen var konservativ, men hennes farhågor har kommit på skam.

– Enbart det faktum att jag är här visar på att man satsar på en professionalisering. Jag tror att jag respekteras som den specialist jag är, säger hon och tillägger:

– Jag får ett positivt bemötande av mina kollegor. Det är högt i tak och jag får -utrymme för mina nya idéer. Jag känner att det finns ett stort intresse och engagemang i företaget. Annars hade inte mina hjärtefrågor varit särskilt roliga att driva.

Frågan om delägarskap saknar enligt Maj-Britt Arhelm betydelse för vilka möjligheterna är att verka på byrån. Den väsentliga frågan handlar om hur mandatet ser ut.

– Däremot är det givetvis viktigt för mig att förankra mina idéer hos delägarna, förtydligar hon.

Det svåraste med att arbeta som marknadschef i advokatbranschen handlar om att bedriva en förändringsprocess samtidigt som det finns flera branschrestriktioner.

– Det finns en branschtradition bland advokatbyråerna av att inte vara så öppna och inte heller berätta vad man gör. Som marknadsmänniska strävar man efter ökad öppenhet och mer kommunikation. Det kan då uppstå en svårighet att kombinera dessa två förhållningssätt. Det handlar om en balansgång som ibland kan vara svår.

Det bästa med att arbeta på en advokatbyrå är att få befinna sig mitt i en förändrings- och utvecklingsprocess. Hela branschen är i ett helt nytt skede.

– Det roliga är ju att få vara med och driva den förändringen. Att få sätta spelplanen i stället för att förvalta. Här får man vara entreprenör. Jag driver förändringsprocesser. Var kan man driva en förändringsprocess bättre än i en marknad som är i vardande eller i förändring?

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons
Annons