search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Kunskapshantering en investering för advokatbyrån

Knowledge management är lönsamt för advokatbyrån. Men för att få något gjort måste man som KM-ansvarig arbeta nära byråns ledning. Det säger Petter Flink, knowledge manager på Advokatfirman Lindahl.

Petter Flink är sedan i höstas knowledge manager, från Mannheimer Swartling. Hans uppgift är att leda och vidareutveckla advokatbyråns arbete med mallar och förlagor till centrala dokument.

– Den stora utmaningen är att få in KM som en naturlig del i linjearbetet. För att resultatet ska hålla riktigt hög kvalitet behöver man engagera dem som arbetar med de heta fallen, säger Petter Flink.

– Det gäller att frigöra tid och att skapa en verksamhet där KM prioriteras. Det är ibland svårt när juristerna måste avstå debiterbar tid. Men jag är säker på att man i längden tjänar pengar på det, det visar bland annat erfarenheter från byråerna i London som hållit på längst med KM.

Nödvändigt finnas nära ledningen

På Lindahl satsar man på att integrera KM-arbetet i den löpande juridiska verksamheten. Petter Flinks roll är att samordna och planera kunskapshanteringen. Han arbetar nära byråns ledning.

– Jag jobbar direkt med VD och rapporterar direkt till styrelsen, och jag deltar i framtagandet av affärsplaner. Det är nödvändigt för att få något gjort. Man måste ha ledningens engagemang och faktiskt deltagande i KM-arbetet, säger Petter Flink.

Speciell organisation

Petter Flink är själv jurist, med en bakgrund inom juridisk informationshantering. Juristutbildningen är en förutsättning för att förstå vad dokumenten innebär, och hur advokater arbetar. Har man dessutom själv arbetat på en advokatbyrå är det ett plus.

– Advokatbyrån är en väldigt speciell organisation och det är viktigt att förstå hur sådana delägarstyrda organisationer fungerar, ler Petter Flink.

I alla konsultverksamheter där det mesta mäts i debiterade timmar är det dessutom en utmaning att stå utanför klientarbetet. Men Petter Flink tycker att de flesta på byrån idag har förstått att KM-funktionen är centralt för lönsamheten och Lindahl har skapat en organisation för att KM-arbetet ska kunna konkurrera med det debiterbara arbetet på lika villkor.

Delägarskap en väg till status

I London är det inte ovanligt att KM-chefer är delägare i advokatbyråerna.

– Det kan vara ett sätt att bygga upp funktionens status, säger Flink.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Fotnot: I pappersupplagan av Tidskriften Advokaten förekommer tyvärr fel version av denna artikel. Detta är den riktiga artikeln.

Annons
Annons
Annons