search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kriminalvården bekämpar relationsvåld

Nu satsar Kriminalvården extra resurser för att behandla män som är dömda för sexualbrott.

– Här kommer 20 miljoner kronor extra att satsas under 2007, säger Lars Krantz, ställföreträdande chef för utvecklingsenheten på Kriminalvården.

ROS-programmet, Relation och Samlevnad, är det längsta program som Kriminalvården har. Relationsvåld är ett allvarligt brott med en komplicerad problematik som kräver arbete under lång tid, både i individuell terapi och i grupp.

– Kvinnovåld är ett växande problem i Sverige. Kriminalvården möter både gärningsmän och brottsoffer och kan genom sina insatser bidra till att bryta den utvecklingen, säger Lars Krantz.

Annons
Annons
Annons