search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Krav på slopat spelmonopol

Danmark, Finland och Ungern måste upphöra med sina spelmonopol enligt EU-kommissionen. Länderna har två månader på sig att komma med förslag till regeländ-ringar annars väntar EG-domstolen.

EU-kommissionen har under en längre tid undersökt reglerna för idrottsrelaterad vadhållning i Danmark, Finland, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna och Sverige. Nu får alltså tre av länderna sina system underkända.

Kommissionen anser att spelmonopolen strider mot rörligheten för tjänster inom unionen. Visserligen är det möjligt för ett medlemsland att åberopa sociala hänsyn eller andra speciella nationella intressen. Men begränsningarna i den fria rörligheten måste stå i proportion till de fördelar som uppnås med regleringen.

Att Sverige inte kritiseras sägs bero på att EU-kommissionens granskning av det svenska systemet ännu inte är klar.

Annons
Annons
Annons