search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Knutson lämnar över till Forsberg

Efter snart sex år lämnar Tom Knutson chefredaktörsskapet för tidskriften Advokaten till Björn Forsberg. I stället går Tom Knutson vidare för att bli chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Praktiskt Båtägande.

Tom Knutson lämnar tidningen...

Tom. Vad är den största förändringen av tidningen under din tid som chef?
Att tidskriften utvecklats till en verkligt tydlig röst i Rättssverige. Förutom att advokater läser tidskriften når vi även andra viktiga aktörer, som politiker, domare, åklagare och journalister. Återkommande blir artiklar i tidskriften uppmärksammade i samhällsdebatten och av andra medier.

Vad är du mest nöjd med?
Att vi har gjort om tidskriften, både till form och innehåll. Vi har infört flera uppskattade delar som månadens gästskribent, internationella sidor och nu senast branschnyheter. Dessutom innehåller tidskriften idag betydligt fler sidor än för sex år sedan. Det beror på att redaktionen skriver mer, vi får in fler artiklar från våra läsare och att vi lockar allt fler annonsörer.

Är det någon förändring som du hade velat genomföra, men som inte blivit av?
Det skulle vara spännande och nyttigt att göra en läsarundersökning och få veta mer om vad våra läsare tycker om tidskriften.

Kommer du att sakna något från din tid?
Absolut. Alla kontakter med våra entusiastiska läsare och skribenter som ringer, skriver och e-postar till oss på redaktionen.

Vad tycker du om advokaterna som yrkeskår efter dina år?
Det som ofta slagit mig är att likheterna mellan journalister och advokater är så stora. Både journalisten och advokaten ser sig som den främste att hantera Ordet. Båda ser sig som den främste förkämpen för sanning och rättvisa. I båda yrkeskårerna finns en starkt utvecklad medvetenhet om värdet av att värna den personliga integriteten. Advokater och journalister är lite varandras kusiner.

Vad ska du göra nu?
Jag ska ägna mig åt mina två passioner, båtliv och tidningsmakeri. Jag går till en tjänst som chefredaktör och ansvarig utgivare för Praktiskt Båtägande.

Tror du att det blir friskare vindar där?
Minst lika friska som på Advokaten!

... Björn Forsberg kommer

Björn. Varför sökte du arbetet som chefredaktör för tidskriften Advokaten?
Förra året skrev jag en bok om livstidsdömda, där jag följde rättegångar och intervjuade människor som arbetar inom rättsapparaten. Så på det sättet fick ett gammalt intresse hos mig för rättsfrågor förnyad aktualitet och när jag såg en annons för det här jobbet kändes det som självklart att söka.
Sedan älskar jag att göra tidning, och har i många år varit chefredaktör för Sekomagasinet, och i det här nya jobbet hoppas jag kunna förena dessa två intressen.

Hur vill du förändra och utveckla tidskriften, de viktigaste punkterna?
Advokaten är vad jag förstår uppskattad av sina läsare. Så det gäller att vårda och försiktigt utveckla tidningen och innan jag föreslår några förändringar vill jag lyssna mer till vad läsarna tycker.
På ett allmänt plan kan jag säga att jag tror mycket på att hitta det rätta samspelet mellan bild och text, och få en bra mix mellan längre reportage och korta nyheter.

Hur ser din bild av den svenska advokatkåren ut?
Min bild är naturligtvis ganska ytlig, och jag har till största delen stött på brottmålsadvokater när jag bevakat rättegångar, så jag håller mig till dem som grupp. Men jag har ett bestämt intryck av att det är människor som kämpar för sina klienter med stor professionell kunskap.
Sedan tror jag advokaterna många gånger skulle behöva mer tid för att göra egna utredningar, där polisens arbete ibland brister. Men det är naturligtvis en ekonomisk fråga där det är upp till samhället att se till att advokaterna får betalt.


Beskriv dig själv som person. Vilken av dina personliga egenskaper kommer att märkas mest i arbetet med Advokaten?
Jag är nyfiken och intresserad av att lära mig nya saker. Jag kan också vara ganska envis och alltsammans är förhoppningsvis bra egenskaper för den som vill göra tidning.

Vad kännetecknar bra journalistik?
Kort att den är ifrågasättande och förmedlar ny kunskap.

Björn Forsberg
Ålder: 55 år
Bakgrund: Jag är uppväxt i Karlstad, och har sedan bott i Uppsala, Göteborg och Stockholm. Nu bor jag i Huddinge, söder om Stockholm.
Journalistarbeten: Jag var chefredaktör i 13 år för Seko-magasinet och förra året arbetade jag på Dagens Industri, skrev en bok och frilansade.
Utbildning: Fil.mag i journalistik, fil.kand i historia, statskunskap, ekonomi, och har också läst EU-politik och demokratifrågor på universitetet.
Familj: fru och fyra barn, varav två bor hemma. Och så har vi en welsh springer spaniel som heter Buster.
Fritid: Jag joggar och brukar springa Göteborgsvarvet, sedan går mycket tid till att skjutsa barn på olika aktiviteter. Och när jag har tid jagar jag ibland, och så gillar jag att resa utomlands.

Annons
Annons
Annons