search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förändringar av patentsystemet föreslås

Regeringen vill göra det enklare att ansöka om och inneha patent. Det ska också bli lättare att begränsa omfattningen av ett patent. Detta är ett par av förslagen i regeringens proposition Harmoniserad patenträtt, som överlämnats till riksdagen. Lagändringarna är en följd av två internationella konventioner på patentområdet.

Annons
Annons
Annons