search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fem frågor till Johan Munck

… som den första april tillträdde posten som ordförande i Högsta domstolen.

Grattis till utnämningen. Hur ser du på din nya roll?

– Tack. Jag har varit länge i domstolen, och varit avdelningsordförande i flera år. Rollen som HD-ordförande är i första hand ett domarjobb, så egentligen blir det ingen avgörande skillnad. Men nu tillkommer förstås uppgiften att företräda domstolen utåt på ett annat sätt och en del administrativa uppgifter.

Du har ibland varit ute i medierna och förklarat olika domar. Kommer du att fortsätta med det?

– I vissa uppmärksammade mål där domarna är långa och komplicerade har jag sett som min plikt att förklara domen när jag får frågor, och det kommer jag att fortsätta med. Däremot undviker jag hypotetiska frågor om vad domstolen skulle ha gjort om någon omständighet varit annorlunda. Det blir ju att döma i mål som man inte haft, men kanske får, och då har man bundit sig inför dem. Därför brukar jag avböja att sitta i TV-soffor med någon som ska kritisera en dom, för där hamnar man alltid i hypotetiska resonemang.

Har domarkåren blivit mindre anonym på senare år?

– Ja, det är en så stark press från medierna. Det är svårt för domare att bara hänvisa till domen. De flesta ställer nog upp och svarar på frågor idag, men det är inte alltid som resultatet blir lyckat. Det har hänt att domare blivit missförstådda så till den grad att de hotas när det piskats upp en stark opinion.

Nu blir du justitierådens högsta chef. Hur är det att vara chef över domare?

– I HD är inte chefsrollen så uttalad. Man brukar ju säga ”primus inter pares”*. Det är snarast en sådan roll.

Hur känns det nu då?
– Jag ser fram emot uppgiften, och jag ska göra det bästa jag kan. Men åter, det är dömandet som jag ser som min främsta uppgift.

Ulrika Brandberg frågade

* primus inter pares = den främste bland likar

Johan Munck:
Johan Munck är justitieråd sedan 1988 och avdelningsordförande i Högsta domstolen sedan 2004.
Han är och har varit ordförande i en rad nämnder såsom Aktiemarknadsnämnden, Stockholmsbörsens disciplinnämnd, Granskningsnämnden för Radio och TV samt Statens musiksamlingar. Under åren 1979-1988 var han juridiskt biträde åt ÖB. Johan Munck har också varit ordförande och särskild utredare i ett tjugotal kommittéer och skrivit artiklar och böcker i straff- och förvaltningsrätt. Han är aktiv som skiljedomare.

Annons
Annons
Annons