search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Brottsofferdag med fokus på forskning

Forskningen om brottsoffer är liten, men expanderande i Sverige. På Brottsofferdagen i Stockholm fick åhörarna ta del av en del av de senaste rönen på området.

Det var åttonde gången som Brottsoffermyndigheten tillsammans med flera ideella organisationer inbjöd till konferens på Internationella Brottsofferdagen den 22 februari. Årets tema var Forskning för förändring. Flera av föreläsarna presenterade alldeles nya, och i några fall ännu inte publicerade, forskningsresultat.

Mäns våld mot kvinnor var ett ämne som berördes från flera olika håll under dagen. Doktoranden Monica Burman presenterade alldeles nya forskningsresultat om straffrättens möjlighet att bidra till ökad jämställdhet (se separat artikel). Hans Ekbrand redovisade sin undersökning om våld i samband med separationer, och Mona Eliasson rapporterade från ett ännu inte avslutat projekt om kvinnor på flykt från våldsamma män.

Frågan om ändrade hovrättsdomar om sexuella övergrepp mot barn behandlades av barnpsykiatern Frank Lindblad, forskare vid Karolinska institutet.

Under dagen delades också Brottsoffermyndighetens utmärkelse för 2006 ut. Priset gick till Ann Hellströmer, Järva Stödcentrum för unga brottsoffer i Stockholm. Ann har varit drivande i uppbyggnaden av stödcentra, en verksamhet som idag finns på många håll i landet.

Dagen avslutades med ett anförande av justitieminister Beatrice Ask och ljuständning för alla brottsoffer.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons