search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bäst förtroende för polisen

Polisen är den myndighet inom rättsväsendet som svenska folket har högst förtroende för. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

55 procent har ett stort eller ganska stort förtroende för polisen. Motsvarande siffror för åklagaren är 42 procent, för domstolarna 43 procent och för kriminalvården 29 procent.

Omkring en tredjedel av befolkningen tror inte att rättsväsendet behandlar brottsoffer på ett bra sätt. Det är den lägsta noteringen i undersökningen. De som utsatts för ett brott har ännu lägre förtroende än de som inte utsatts.                                                           

Björn Forsberg

Annons
Annons