search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Anklagas för dubbla lojaliter

Dubbla lojaliteter och bristande etik. Det är en aktuell fråga för advokatsamfundet i Danmark. Där har nyligen landets största advokatfirma Bech-Bruun anklagats för att ha läckt information i samband med försäljningen av golvfabriken Junckers Industrier.

Och det är långtifrån den första skandalen. När det gäller Junckers Industrier är det byggmästaren Mogens de Linde som tillsammans med möbelfabrikanten Lorenz Jørgensen har stämt advokatfirman. De begär att Bech-Bruun erkänner att de har begått fel och betalar ett skadestånd på tre miljoner kronor.

Det var tre år sedan som Mogens de Linde och Lorentz Jørgensen ville överta den konkursade golvfabriken men i stället blev verksamheten såld till kapitalfonden Axcel.

I stämningsansökan heter det att Bech-Bruuns advokat Niels E. Nielsen har haft ett ”særdeles intensivt samarbejde med Axcel og Axcels direktør Christian Frigast om køb och salg af virksomheder”. Enligt anmälan ska förtroelig information ha spridits från den ena parten till andra, någonstans på Bech-Bruuns kontor.

Det finns också uppgifter om att informationen har läckt från kvarglömda papper i en kopiator.

Advokatfirman säger att de inte har begått något fel och inte tänker betala något skadestånd.

– Jag har för dagen inga kommentarer säger Sofie Lindberg, kommunikationschef på Bech-Bruun.

I ett annat ärende har advokaten Per Neumann dömts att betala ett skadestånd på 10 000 danska kronor. Han anses ha grovt åsidosatt god advokatetik när han samtidigt företrätt två parter i en affärsrelation.

Han hade dessutom inte informerat sin arbetsgivare Bech-Bruun om att han var anmäld till det danska advokatsamfundet, vilket han var skyldig att göra utifrån de interna reglerna på firman.

I korthet så är bakgrunden att filmbolaget NWR hade anlitat Per Neuman som advokat under produktionen av filmen Pusher II. Samtidigt som Per Neuman har haft det uppdraget har han också varit representant för Film Finances Scandinavia, där han även var direktör och styrelsemedlem. Han rådde NWR att teckna en försäkring ”færdiggørelsesgaranti” hos Film Finances Scandinavia. Eftersom filmen blev klar i tid skulle en bonus betalas ut.

Men NWR har haft svårt att få ut pengarna. Och bolagets advokat har anklagat Per Neumann för att åsidosätta god advokatsed genom att samtidigt som han har varit rådgivare åt NWR också representerat Film Finances Scandinavia. Advokatsamfundets disciplinnämnd har nu alltså dömt Per Neumann till 10 000 danska kronor i böter.

Dubbla lojaliteter är ett problem som har diskuterats länge i den danska advokatkåren. Tidigare har Bech-Bruun -kritiserats för sin dubbelroll när de hade både konsultfirman Accenture och Köpenhamns kommun som klienter.

Under flera månader skapade en IT-lösning, som Accenture ansvarade för, kaos i löneutbetalningarna för Köpenhamns kommun. Dubbelrollen innebar att tre av advokatbyråns advokater dömdes till böter på tiotusen danska kronor vardera. Efter domen beklagade Bech-Bruun det inträffade och försäkrade att något liknande inte skulle ske igen.

Men också en annan stor dansk advokatfirma, Kromann Reumert, har kritiserats för sina dubbla lojaliteter. Advokatfirman representerade de både energiföretagen Elsam och Dong under företagens strid om ett aktieköp 2004. Advokatfirman dömdes att betala böter på 15 000 danska kronor för sin dubbelroll och erkände också att de hade överträtt de etiska reglerna.

Lars Bo Langsted är professor vid Ålborgs universitet och expert på advokatbranschen. Han anser att en stor del av problemet med dubbla roller beror på att den danska advokatbranschen är koncentrerad till fyra olika stora grupperingar. Tillsammans har Bech-Bruun, Kromann Reumer, Plesner Svane Grønborg och Gorrisen Federspiel Kierkegaard nästan en sjättedel av landets knappt 5 000 advokater anställda.

Lars Bo Langsted har också uttryckt det som att ju större en advokatfirma är, desto större är risken för att det uppstår en intressekonflikt och har sagt att advokatfirman för att undgå misstanke om en sådan konflikt borde ha ännu strängare etiska regler än de allmänna etiska reglerna.

Också den danska regeringen har reagerat på den senaste tidens händelser och i ett lagförslag som justitieminister Lene Espersen står bakom föreslås höjda böter till maximalt 300 000 danska kronor för den som bryter mot de etiska reglerna om god advokatsed. Idag är det normala bötesbeloppet 10 000 kronor, även om det är möjligt att ge böter på upp till 200 000 danska kronor.

Björn Forsberg

Bech-Bruun är Danmarks största advokatfirma. Den grundades år 2001 och ägs av 72 partners. Kunderna finns hos privata företag, offentliga institutioner, organisationer och privatmänniskor.
Bech-Bruun har cirka 500 anställda varav 265 är jurister. Kontor finns både i Köpenhamn och Århus.

Annons
Annons
Annons