search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Alla vill att det ska bli rätt”

Som risk manager ansvarar Karin Faxén Ågrup för kvalitetssäkring, att identifiera och förebygga risker och byråns ansvarsförsäkringar. Ett spännande arbete, som hon i stor utsträckning får forma själv. Och det underlättar att hon själv är advokat.

– Jag har väldigt fria händer, och ett stort mandat inom givna ramar. Men man måste ha fingertoppskänsla. Det gäller att stämma av och förankra hela tiden, säger Karin Faxén Ågrup om sin roll på advokatbyrån.

Men advokatkollegerna förstår värdet av hennes arbete. Det är viktigt för alla på byrån att det ska bli rätt, påpekar Faxén Ågrup.

Karin Faxén Ågrup har tidigare arbetat med klienter på byrån, innan hon sadlade om och blev ansvarig för KM-arbetet. Sedan två år är hon risk manager på heltid, en tjänst som växte fram ur behovet.

– Jag arbetade mycket med interna processer och hur man sparar kunskap på rätt sätt. Från det är steget inte långt till kvalitetssäkring över huvud taget, berättar Faxén Ågrup.

Tre huvuduppgifter

Konkret innehåller Karin Faxén Ågrups tjänst tre delar. Den största är just kvalitetssäkring, att se till att byrån följer reglerna om god advokatsed och andra interna rutiner samt krav på till exempel jämställdhet och arbete mot diskriminering. Det är i detta arbete hennes erfarenheter som advokat är till störst nytta, menar Faxén Ågrup. Byrån satsar också mycket på intern utbildning inom juridik och det är ju väldigt viktigt för att uppnå hög kvalitet. Den andra delen är att identifiera och förebygga risker i verksamheten.

– Man ser att antalet krav från klienter mot advokatbyråer utomlands ökar. Det beror troligen på att klienterna är mer lättrörliga och visar sitt missnöje tydligare, säger Faxén Ågrup. Det är en trend som ännu inte riktigt nått Sverige, men vi vill förebygga en sådan med vår satsning på ökad kvalitet och ökad medvetenhet om riskerna i verksamheten.

En tredje uppgift är att ha kontroll på byråns ansvarsförsäkringar.

Konsekvens av storleken

Risk manager börjar bli en ganska vanlig funktion vid stora internationella advokatbyråer. I Sverige är dock Karin Faxén Ågrup ensam om positionen – än så länge. Men Faxén Ågrup är övertygad om att det blir fler.

– Det är ett naturligt steg när en byrå blir tillräckligt stor. Jag ser fram emot att få kollegor, säger hon.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons