search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Vinges juridikstipendiater utsedda

Juridikstipendiet är möjligt att söka för de elever som studerat vid någon av de gymnasieskolor som ingår i Vinges mångfaldsprojekt och som nu studerar på ett juris kandidatprogram eller utbildning med juridisk inriktning.

I Malmö mottog Eljesa Loshaj och Zanna Kanlic stipendierna som delades ut av Jesper Ottergren och Christoffer Thalin från Vinge i Malmö.

I Stockholm mottog Omar Hoshmand från Farsta gymnasium stipendiet som delades ut av Mattias Larsson från Vinge i Stockholm.

Annons
Annons