search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ungdomsåklagaren hoppas göra en insats

Att försöka bryta en brottskarriär medan det fortfarande är möjligt känns meningsfullt.

Ungdomar erkänner oftare än vuxna, säger Jens Nilsson, ungdomsåklagare i Stockholm. Det gör att han ofta kan ge strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse i stället för att behöva gå till rätten. Ett allvarligt samtal med lagöverträdaren brukar ge effekt, trots att den unge slipper rättegång.

Oroliga vittnen

Både vittnen och målsäganden kan vara rejält nervösa inför rättegången, berättar Jens Nilsson. Många tycker att det känns svårt att behöva vänta tillsammans med den tilltalade.

Det händer att Jens Nilsson får samtal från oroliga föräldrar som helst vill att sonen eller dottern ska slippa vittna. Ändå är det mycket ovanligt att vittnen i ungdomsmål utsätts för hot eller övergrepp.

– Men det är klart att det kan vara ett obehag. Ofta känner ju personerna varandra och går kanske i samma klass, säger Nilsson.

Meningsfullt att stoppa brottskarriärer

Jens Nilssons drivkraft är att bidra till att bryta destruktiva beteenden. Forskningen visar att det är svårt att göra det när människor är 20–25 år.

– Med 15–18-åringarna hoppas man att det går att få stopp på brottskarriärerna. Det känns bra när man lyckas, säger Nilsson.

Men arbetet rymmer också besvikelser. Många som han försökt hjälpa återfaller i stället i brott.

Arbetssituationen är också pressad. Det är inte alltid Jens Nilsson och hans kolleger lyckas hålla de tidsfrister som lagstiftaren gett dem.

– Både vi och polisen har för mycket att göra. Man har ständigt dåligt samvete för att tidsfristerna inte hålls.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons