search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tjänstedirektivet har trätt i kraft

Den 28 december 2006 trädde det omdiskuterade tjänstedirektivet i kraft.
Direktivet ska underlätta den fria rörligheten av tjänster inom EU, och omfattar även advokater.

EU:s medlemsstater har nu tre år på sig att implementera direktivet.

Tjänstedirektivet finns att läsa på Advokatsamfundets hemsida.