search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Polisutbildningen utreds

Regeringen har utsett länspolismästare Anders Danielsson vid polismyndigheten i Skåne till särskild utredare för att granska polisutbildningen. Danielsson ska se över antagning, och rekrytering till utbildningen, liksom utbildningens form och innehåll och lägga förslag på hur utbildningen kan reformeras.

Annons
Annons