search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Polisutbildningen utreds

Regeringen har utsett länspolismästare Anders Danielsson vid polismyndigheten i Skåne till särskild utredare för att granska polisutbildningen. Danielsson ska se över antagning, och rekrytering till utbildningen, liksom utbildningens form och innehåll och lägga förslag på hur utbildningen kan reformeras.