search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Penningtvättdirektivet: Tystnadsplikt går före rapporteringsskyldighet

Information som advokater får under en rättslig process eller vid juridisk rådgivning bör inte omfattas av penningtvättdirektivets rapporteringsskyldighet. Det anser EG-domstolens generaladvokat, som i mitten av december lämnade över ett yttrande till domstolen.

Det är det belgiska advokatsamfundet som anmält andra penningtvättdirektivet till EG-domstolen. Det belgiska samfundet anser att kravet på att rapportera misstänkt penningtvätt till myndigheterna strider mot advokaternas tystnadsplikt och lojalitetsplikt gentemot klienten, liksom rätten till en rättvis rättegång. I Sverige omfattas inte advokater av rapporteringsplikt under en rättslig process eller vid juridisk rådgivning som inte avser en transaktion.

I sitt yttrande finner generaladvokaten, i enlighet med direktivets lydelse, att advokater i och för sig omfattas av penningtvättdirektivet, men att tystnadsplikten gör att advokater inte är skyldiga att rapportera penningtvätt om de fått informationen före, under eller efter en rättslig process eller vid juridisk rådgivning.

Tystnadsplikten omfattar dock inte andra uppdrag. En advokat som fattar misstankar om penningtvätt till exempel vid en transaktion som genomförs för klientens räkning är därmed skyldig att rapportera vidare till myndigheterna.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons