search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Patentsystemet förenklas

Det ska bli enklare att ansöka om och inneha patent och att få felaktiga patentbeslut rättade. Det ska också bli enklare att begränsa omfattningen av ett patent. Det är innebörden i en lagrådsremiss från regeringen.

De föreslagna förändringarna är en anpassning till internationella konventioner, den ändrade europeiska patentkonventionen och den globala patenträttskonventionen.