search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Nya regler om unga brottslingar från årsskiftet

Färre ska dömas till böter och fler till ungdomstjänst. Det är ett av syftena med de lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.

Personer mellan 15 och 20 år som begår brott omfattas av lagen (1964:167) om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Enligt LUL ska ungdomsmål handläggas med särskild skyndsamhet.

Från och med den första januari 2007 gäller nya regler om påföljder för unga.

• Påföljden vård inom socialtjänsten byter namn till ungdomsvård, och får en tydligare inriktning på vård.
• Ungdomstjänst införs som en fristående påföljd. Tidigare har ungdomstjänst bara kunnat utdömas i kombination med vård inom socialtjänsten. Ungdomstjänst infördes 1999, och innebär att den unge ska utföra oavlönat arbete i mellan 20 och 150 timmar. Alla landets kommuner är nu också skyldiga att ordna och administrera ungdomstjänst.
• Vid både ungdomsvård och ungdomstjänst kan domstolen undanröja påföljden och  döma på nytt om den dömde missköter sig. Enligt de nya reglerna får åklagaren också möjlighet att tilldela den som inte sköter sin påföljd en varning i stället för att väcka talan på nytt.
• Socialtjänsten får i uppdrag att utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för unga i riskzonen.
• Från och med 2008 blir kommunerna skyldiga att erbjuda medling vid brott begångna av någon under 21 år.
• Målet med de nya bestämmelserna är bland annat att färre ska dömas till böter, fängelse och sluten ungdomvård.

Annons
Annons