search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny avhandling: Arbetstagares immaterialrätter

Vem har rätten till patent och uppfinningar som skapas av anställda i olika företag? Det har Sanna Wolk studerat i sin doktorsavhandling Arbetstagares immaterialrätter. Hon konstaterar att företagen idag är mycket medvetna om vikten av immaterialrätterna, och att de normalt strävar efter att få ensamrätt till dem.

Men arbetstagarna har blivit mer medvetna och driver allt oftare fall till domstol för att få del av vinsterna.

Sanna Wolk har i avhandlingen framför allt inriktat sig på företagares förvärv av dataprogram, design/formgivning och patent.

Läs mer: Sanna Wolk, Arbetstagares immaterialrätter, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Annons
Annons