search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Med unga i rätten ställs särskilda krav

Advokat Peter Mutvei anser att då man försvarar unga ställs det annorlunda krav på försvararrollen. Som advokat gäller det att också försöka förvalta de ungas framtid.

Peter Mutvei har framför allt försvararuppdrag men även vissa uppdrag som målsägandebiträde i ungdomsmål. När det gäller unga klienter, under 18 år, kallar han alltid upp dem till advokatkontoret. Det gör han inte med vuxna.

– Med ungdomar som klienter är det lite annorlunda med försvararrollen. Som försvarare ska man vara lojal med klienten. Säger klienten en sak är det den linjen man ska följa. Men med ungdomar handlar det också om att förvalta deras framtid. Jag trycker ofta på att det är bättre att de erkänner så att de inte blir kriminellt identifierade, säger han.

Hur förklarar du att det är bättre att erkänna?

– Man slipper vittnen och sitta där och må dåligt medan människor berättar hur illa man har betett sig. Det är bättre att lämna en egen förklaring till varför man har gjort en sak.

Peter Mutvei tycker om sitt arbete och att träffa ungdomar och tycker att det är meningsfullt.

– En bra försvarare i ungdomsmål behöver vara ”tvåspråkig”. Alltså kunna tala domstolens språk men även kunna ungdomars sätt att tala och umgås och veta vad de gillar inom till exempel musik och sport. På så sätt kommer man långt. 

Men ibland får man ge upp även med unga. När de är gediget kriminella och endast tänker i kriminella banor.

– De svåraste accepterar inte några som helst råd. De är enkelspåriga och inställda på att följa den kriminella banan. De har valt väg i rättegången. De säger till mig: ”Du får greja det här.”

Rättsprocessen

Peter Mutvei anser att rättsprocessen för unga i det stora hela fungerar bra. Han konstaterar dock att i processen i allmänhet, och i ännu högre grad när det gäller de unga, koncentreras till den tilltalade.

– Det leder till en snedvridning där brottsoffret riskerar att glömmas bort, säger han.

I mål med unga inträffar det ofta att den tilltalade skickas ut på så kallad medhörning när vittnen och brottsoffer ska höras. Det är fel, tycker Mutvei.

– Jag tycker att parterna ska mötas i rätten. Ett argument för det är att om de möts så är det svårare att lämna oriktiga uppgifter, säger Mutvei.

Gillar nya påföljdssystemet

Peter Mutvei välkomnar det nya påföljdssystemet eftersom det leder till ett mer nyanserat påföljdsval. Han hoppas att det nya systemet ska leda till att fler unga känner att rättssystemet har reagerat. Eftersom de nya påföljderna, som ungdomstjänst, pågår under en längre tid, blir de tydligare.

Peter Mutvei konstaterar att det är vanligt att de tilltalade har invandrarbakgrund, är under utredning för ADHD, eller kommer från allmänt socialt trassliga förhållanden. Men trots allt brukar de flesta, om de inte har missbruksproblem, lämna kriminaliteten när de blir äldre. Inte sällan har de drömmar om att bli hantverkare och starta eget. Så småningom vill nästan alla leva vanliga liv, ha familj och barn och bo i radhus eller villa.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons