search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kriminalhistoriskt intresse bakom Anders Frigells skrivande

Som ung drömde Anders Frigell om att bli kriminalpolis eller försvarare. I stället blev han affärsadvokat. Intresset för brott och kriminalhistoria får nu utlopp genom hans skrivande.

När Anders Frigell började forska kring de von Sydowska morden 1932 var syftet att skriva en pjäs. Men när han fick veta att Fredrik och Ingun von Sydow hade en dotter, som levt sitt liv med bilden av fadern enbart som en gravt kriminell person, väcktes tanken på en bok.

– För hennes och för min egen skull ville jag göra en analys av varför morden skedde, berättar han.

Boken von Sydowmordens gåta kom 2003. Och förra året fick pjäsen med samma namn premiär på Uppsala stadsteater.

Känner för Fredrik

De von Sydowska morden skapade stora rubriker på sin tid. Studenten Fredrik von Sydow dödade först sin far och två hushållerskor i Stockholm, för att sedan skjuta sin hustru Ingun och sig själv på Hotell Gillet i Uppsala. von Sydowmorden fascinerade Anders Frigell. Under arbetets gång kände han allt mer sympati med Fredrik von Sydow. I eftervärldens ögon var han närmast ett monster. Men Anders Frigell såg mycket mer hos personen Fredrik von Sydow, som i boken framställs som intelligent, rolig och omtyckt, men också obalanserad och alltför begiven på sprit.

– Jag kunde känna igen mig själv i Fredrik. Jag levde som han under min studenttid, ett skojigt liv med mycket krogbesök. Jag kan också känna igen mig i Fredriks relation till sin far, berättar Anders Frigell.

Arbetade som en journalist

Boken och pjäsen om de von Sydowska morden krävde grundliga efterforskningar. Frigell studerade ett omfattande arkivmaterial med bland annat obduktionsprotokoll och bilder. Han tog hjälp av rättsläkare och en psykiater för att kunna belägga sina hypoteser om mordvapnet och om Fredrik von Sydows psykiska hälsa.

Med hjälp av utredningsmaterial lyckades Frigell också visa att Fredrik von Sydow inte kan ha begått ett antal andra mord som han efter sin död kom att misstänkas för. Just det har inneburit en stor lättnad för paret von Sydows dotter och Fredriks och Inguns familjer, berättar Anders Frigell.

Advokater har mycket att berätta

Frigells bok är ingen deckare eller roman. Men den är också långt ifrån någon juridisk avhandling.

– För att kunna skriva böcker måste man kunna fjärma sig från det exakta, uppstyltade juristspråket. Jag har verkligen vinnlagt mig att skriva korta meningar och lättillgängligt, säger Frigell, som tror att juristspråket kan vara ett hinder för många advokater att nå ut till icke-jurister.

Å andra sidan är advokater vana vid att uttrycka sig i skriven form.

– Vi har språket som verktyg, och många advokater skriver en väldigt god svenska. Dessutom sysslar advokater ofta med intressanta saker som borde vara lätta att föra ut, menar Anders Frigell.

Fortsätter gräva i brott

Att skriva för teatern har gett Anders Frigell blodad tand. Han har flera nya pjäsprojekt på gång. Ett är lite hemligt. Ett annat berättar han gärna om.

– Jag har en pjäs i huvudet, ett mord på en stor affärsjuridisk advokatbyrå. Min tanke är en interaktiv avslutning, där ljuset i salongen ska tändas och pjäsen övergår i en diskussion omkring dömande och moral, berättar Frigell.

Dessutom håller han på att gå igenom fallet med den styckmördade Catrin da Costa och de båda läkare som pekades ut som skyldiga till styckningen. Frigell anser att bevisen inte håller och är frustrerad över juristsamhällets brist på engagemang i fallet.

– Det finns en tröghet och en avsaknad av empati inte minst bland affärsjuristerna. Det här har kommit under mina 32 år som advokat, säger han.

Anders Frigell, von Sydowmordens gåta, Uppsala Publishing House 2004.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons