search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kinesisk advokat dömd för omstörtande verksamhet

Den kinesiske advokaten Gao Zhisheng dömdes i december till tre års fängelse för omstörtande verksamhet. Gao har gjort sig känd som en av Kinas mest frispråkiga människorättskämpar.

Gao Zhisheng greps i augusti, efter att han i ett antal öppna brev kritiserat kommunistpartiet för bristen på mänskliga rättigheter i Kina. Gao har också misshagat regimen genom att företräda bland annat kristna, fattiga bönder och falun gong-utövare. Under det gångna året har han utsatts för förföljelse och hot.
I mitten av december ställdes Gao Zhisheng inför rätta. Ingen utomstående, inte heller Gaos juridiska ombud, fick närvara vid rättegången. Domen, tre års fängelse för omstörtande verksamhet, meddelades en tid efteråt. Enligt Gaos juridiska ombud ska Gao ha erkänt sitt brott vid rättegången, men ombuden har inte velat kommentera detta.

Enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån, som lämnat uppgifterna, är domen villkorlig och Gao har beviljats fem års uppskov. Enligt jurister i Peking innebär detta att Gao Zhisheng inte behöver avtjäna sitt straff de närmaste fem åren, så länge han inte begår nya brott.

Ulrika Brandberg