search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

IBA negativt till europeisk konkurrensdomstol

International Bar Association, IBA, säger nej till en speciell europeisk konkurrensdomstol. Det är ett utskott i det brittiska överhuset som väckt frågan, på förslag från Confederation of British Industry.

Enligt IBA skulle det ta alltför lång tid att bygga upp en ny domstol. IBA ser också en risk för ännu längre handläggningstider om man skapar en ny nivå i rättssystemet och sedan tillåter överklaganden.

I stället för en fristående konkurrensdomstol förordar IBA en avdelning inom förstainstansrätten, specialiserad på konkurrens och sammanslagningar. En sådan skulle kunna skapas genom beslut i förstainstansrätten, medan en ny domstol kräver ett enhälligt beslut i rådet.