search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hård kritik mot nytt avlyssningsförslag

Försvarsminister Mikael Odenberg har dammat av planerna på att ge FRA rätt att avlyssna all telefon- och datatrafik över landets gränser. Men kritiken mot förslaget är hård, till och med inom regeringen.

Planerna på att låta Försvarets radioanstalt, FRA, avlyssna all tele- och datakommunikation in och ut ur Sverige lanserades av den förra försvarsministern, Leni Björklund. Men när propositionerna om buggning och preventiva tvångsmedel bordlades av riksdagen i början av sommaren, släppte den socialdemokratiska regeringen tanken på en ny roll för FRA. Förslaget hade då fått hård kritik, bland andra från Advokatsamfundet.

Nu har den borgerliga regeringen tagit upp frågan. Strax före jul lämnade försvarsministern över ett förslag till lagrådsremiss till de andra departementen och berörda myndigheter. Protesterna lät inte vänta på sig.

Såväl Rikspolisstyrelsen som Registernämnden anser att förslaget strider mot regeringsformens och Europakonventionens krav på skydd för de mänskliga rättigheterna. Även Säkerhetspolisen har invändningar, och kallar förslaget ”främmande för det statsskick vi känner”. Säpo anser att FRA:s planerade avlyssning är mer integritetskränkande än både buggning och preventiva tvångsmedel.

Inte heller inom det moderata partiet råder det någon enighet om förslaget. Henrik von Sydow, moderat ledamot av konstitutionsutskottet, har uppmanat Odenberg att slänga förslaget i papperskorgen. Också justitieminister Beatrice Ask har uttryckt tveksamhet till att ge FRA så långtgående befogenheter.

Enligt försvarsminister Mikael Odenberg handlar dock kritiken framför allt om revirstrider mellan den civila och den militära underrättelsetjänsten.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons