search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försäkringsskydd för föräldraledighet upphör

Vid årsskiftet sänks premien i sjukavbrottsförsäkringen. Men samtidigt försvinner skyddet för föräldraledighet. Inget försäkringsbolag har varit intresserat av att fortsätta med de generösa villkoren i försäkringen.

Den frivilliga sjukavbrottsförsäkringen förändras från årsskiftet. Försäkringen har hittills ersatt den försäkrades andel byråns fasta kostnader vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom, dödsfall eller barns födelse.

Inför 2007 aviserade försäkringsbolaget Länsförsäkringar en premiehöjning med 28 procent, detta på grund av just de stora kostnaderna för avbrott i samband med föräldraledighet. Samtidigt stod det klart att försäkringsskyddet vid föräldraavbrott senare skulle upphöra senast den 30 september 2007. Enligt försäkringsmäklarens bedömningar finns inte någon annan försäkring på marknaden som ger motsvarande skydd.

Som alternativ erbjöd Länsförsäkringar en sänkning av premien för sjukavbrottsförsäkringen med 15 procent, om skyddet för föräldraavbrott redan nu skulle tas bort. Advokatsamfundets styrelse accepterade motvilligt detta bud. Från och med den första januari 2007 kommer därmed inga nya fall av föräldraledighet att ersättas av försäkringen.

– Den försäkringslösning som samfundet lyckades få till stånd var unik på marknaden, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

– Det är synnerligen sorgligt att våra yngre inte längre kan erbjudas denna möjlighet. Vi har haft långa förhandlingar och gjort stora ansträngningar för att finna en lösning på problemet. Tyvärr har detta visat sig omöjligt, fortsätter hon.

Ulrika Brandberg