search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Fakta/Påföljder för unga

Sluten ungdomsvård (finns sedan 1999).
År 2005 dömdes 130 unga mellan 15 och 20 år till sluten ungdomsvård. Den genomsnittliga vårdtiden för de dömda är nio månader. De som får sluten ungdomsvård har begått grova brott. En tredjedel av dem är dömda för rån eller grovt rån, och lika många för misshandel eller grov misshandel.

Vård inom socialtjänsten
2900 unga överlämnades av domstolen till socialtjänsten för vård under 2005, en ökning med nio procent sedan 2004. Sedan 1975 har antalet unga som unga som dömts till vård tredubblats. Ökningen var störst under senare delen av 90-talet.

Ungdomstjänst
Infördes 1999, och innebär att den unge ska utföra oavlönat arbete i mellan 20 och 150 timmar. Har fram till 2007 bara fått utdömas i kombination med vård inom socialtjänsten. 20 procent av dem som dömts till vård fick också ungdomstjänst. Sedan införandet av ungdomstjänst 1999 har ungefär 500 unga per år dömts till detta.