search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Eva-Maj Mühlenbock vill se flexibilitet under ansvar

Ledningen på advokatbyrån måste uppmuntra unga medarbetare att stanna kvar i yrket och hjälpa dem att hitta sätt att förena jobb och familj, tycker Eva-Maj Mühlenbock.

– Advokater är konsulter, och konsultrollen har en flexibilitet som gör att den borde vara lättare att förena med familjeliv än många andra yrken.

Det sa Eva-Maj Mühlenbock, managing partner på Advokatfirman Lindahl, i sitt föredrag på Hildarys lunchträff den 4 december. Mühlenbock varvade egna erfarenheter av hur man får ekvationen arbete och familj att gå ihop med reflektioner om vad branschen och de enskilda advokatbyråerna kan göra för att behålla både män och kvinnor i yrket.

En enkät på Mühlenbocks egen byrå visade att de kvinnliga juristerna, till skillnad från sina manliga kolleger, kände oro inför möjligheten att kombinera barn och familj med advokatrollen. Det här ger en signal till arbetsgivarna, menade hon.

– Vi som sitter i ledningen för advokatbyråer måste arbeta för att behålla kompetenta och duktiga kvinnor, och att erbjuda en at-traktiv arbetsplats.

Ett sätt för branschen att underlätta för människor att få balans mellan arbete och familjeliv skulle vara att erbjuda alternativa karriärvägar, menade Mühlenbock. Alla vill kanske inte bli delägare med det ansvar och den arbetsbörda det innebär. Men frågan om alternativa vägar är svår. Det finns en risk att alternativ som ”anställd delägare” med mindre inflytande skapar ett B-lag, och att kvinnor fastnar där, menade flera kvinnor.

– Det är en svår fråga, och viktigt att vi överväger noga hur man ska göra. Det är inte lätt att hitta ett system som tillåter att man hoppar mellan olika roller, instämde Eva-Maj Mühlenbock.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons