search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Europeiskt IT-nätverk möttes på Advokatsamfundet

Nyligen möttes deltagarna i ett informellt europeiskt IT-nätverk på Advokatsamfundet för att diskutera gemensamma frågor och problem som rör IT-användningen inom olika delar av det juridiska arbetsfältet.

Nätverkets syfte är att sprida kunskap om nya IT-landvinningar och varna för problem som deltagarna stött på i sina IT-projekt eller i den dagliga verksamheten.
John Hunter, IT-chef vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, tog initiativet till att bilda nätverket för två år sedan.

– Det unika med detta nätverk är att vi på olika sätt arbetar med IT-frågor inom rättssystemet, säger John Hunter. Vi ställs inför likartade problem och utmaningar.

Det handlar till exempel om att skapa system för att hantera stora mängder dokument och att hantera frågor om tillgänglighet och samtidigt ha en hög grad av sekretess och säkerhet.

I nätverket kan den som nyligen investerat i ett nytt dokumenthanteringssystem sprida sina kunskaper om detta till de andra. Och visa på både lösningar och fallgropar.

Ulrika Forsberg, administrativ chef på Advokatsamfundet, tycker att nätverket fyller en viktig funktion.

– Det är ett utmärkt forum för oss som arbetar med IT-frågor inom den juridiska yrkessfären. Eftersom IT-system utvecklas och verksamhetsanpassas på mycket bred front i andra länder är det värdefullt att ha den här typen av internationella träffar så att vi kan lära oss av dem som har de allra senaste kunskaperna. På så sätt kan vi slippa göra vissa misstag själva.

Nätverket sammanträffar nästa gång sommaren 2007 i Haag.

Tom Knutson

Annons
Annons