search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Domaren måste se

Om rättegången ska bli förståelig för den tilltalade måste den anpassas efter varje enskild individ.

Mikael Mellqvist är lagman vid Gotlands tingsrätt. Han har tänkt mycket på vad som krävs för att unga ska förstå vad som händer vid en rättegång.

– Jag tror att det främst är en attitydfråga. Vi professionella måste börja med att syna oss själva. Sedan tror jag i och för sig att det också behövs resurser. Om man ska göra rättskedjan begriplig blir det mer tidskrävande, säger Mikael Mellqvist.

Som domare har han det yttersta ansvaret för själva rättegången. Men uppgiften att nå fram till ungdomarna delas av alla inblandade, menar Mellqvist.

Svårt att se individen

Mikael Mellqvist anser att rättegångsbalken ger ganska vida ramar för hur en rättegång kan utformas. Det finns stora möjligheter att anpassa den efter tillfället och de personer som är inblandade. Men det är inte alltid lätt att se vad som behövs.

– Den svåraste uppgiften är att försöka sätta sig in i vad personen tänker, tycker och tror. Ibland går det men ibland märker jag att jag misslyckas. Det är svårt när det är så stora individuella skillnader.

Tonåringar kan dessutom agera väldigt vuxet i många sammanhang. Ändå är de kanske barn i många bemärkelser.

– Det är svårt att dra gränsen för när man blir vuxen. Det handlar ju åter om den där känslan av vad som behövs i det enskilda fallet.

Ibland når man fram

Tillfällena när han som domare får kontakt och når fram till en tilltalad ger mening åt arbetsuppgifterna.

– Det känns bra och meningsfullt när man lyckas med kommunikationen och märker att den tilltalade fattar varför hon är här och vad vi håller på med. Det händer, som tur är. Men motsatsen händer också, att man märker att ”den här grabben är på månen”.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons