search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Debatt om övervakningssamhället engagerade

Två helt motsatta synsätt på övervakning och registrering ställdes mot varandra när övervakningssamhället debatterades på Kulturhuset i Stockholm

– Den sammantagna utvecklingen i Sverige, övriga EU och USA inger fasa, sa Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg vid seminariet som arrangerades av Institutet för framtidsstudier den 6 december.

Ramberg syftade på den tilltagande övervakningen i form av bland annat kameror på allmänna platser, planer på buggning och preventiva tvångsmedel och signalspaning.

Seminariet hade rubriken "Övervakningssamhället – hot eller möjlighet?". Och det var verkligen två diametralt motsatta bilder av dagens utveckling och vilket samhälle den kan leda till som målades upp av deltagarna.

Anne Ramberg menade att balansen mellan brottsbekämpning och skydd för människors integritet redan idag har förskjutits på ett oroväckande sätt.

Tro eller vetande

Professorn i kriminologi Janne Flyghed ifrågasatte behoven av mer tvångsmedel, och menade att buggningsförespråkarna baserade sin uppfattning på tro i stället för vetande.

Flyghed pekade också på att det saknas vetenskapliga belägg för att avlyssning faktiskt fungerar för att förebygga och klara upp brott.

Författaren och debattören Ola Larsmo önskade sig en ordentlig debatt om vad de tekniska genombrotten kan leda till i förlängningen.

– Ny teknik kan orsaka mycket större skada om den missbrukas, sa han.

Övervakning eller social kontroll

Andra debattörer fokuserade i stället på möjligheterna. Före detta statssekreteraren i Justitiedepartementet Dan Eliasson talade för den förra regeringens planer på buggning.

– Alla poliser säger att det är nödvändigt för att klara uppdraget. De behöver nya instrument, sa han.

Också överåklagare Tomas Lindstrand var positiv till buggning. Han ville helst se en ännu mer långtgående rätt att bugga misstänkta än vad som finns i det vilande lagförslaget.

– Visst har vi ett övervakningssamhälle. Det har vi alltid haft, men förr var det en social kontroll som var nog så hård som dagens kontroll. Man ska komma ihåg att de nya tvångsmedlen är riktade mot personer misstänkta för allvarliga brott, inte vem som helst, ansåg Lindstrand.

Eniga ministrar

Seminariet avslutades med en diskussion där också justitieminister Beatrice Ask och före detta justitieminister Thomas Bodström deltog. Debatten visade att när det gäller tvångsmedel finns inga större skillnader mellan den nuvarande och tidigare regeringen. Såväl Bodström som Ask var positiv till buggning, men betonade också hänsynen till individens integritet.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons