search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bättre integritetsskydd efterlyses

Sverige skulle behöva en samlad lag om integritetskränkningar, enligt Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen. I en rapport belyser organisationen hur utökad användning av hemliga tvångsmedel kan påverka skyddet för den personliga integriteten.

Enligt rapporten har polisen på senare år getts förstärkta befogenheter, men dessa har i viss mån balanserats av förstärkta rättssäkerhetsgarantier. De förslag som lagts om buggning och preventiva tvångsmedel skulle dock kunna leda till större integritetskränkningar. I rapporten förordas en klar uppdelning mellan Säkerhetspolisen och den vanliga polisen när det gäller vilka verktyg som får användas.

Rapporten Utökad användning av hemliga straffprocessuella tvångsmedel och skyddet för den personliga integriteten utgör en del i projektet Mänskliga rättigheter – mänsklig säkerhet.

Annons
Annons