search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Åtal förbereds mot krigsförbrytare i Darfur

Åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen Luis Moreno-Ocampo planerar att lägga fram bevis mot krigsförbrytare i Darfurkonflikten senast i februari 2007. Det meddelade Moreno-Ocampo till FN:s säkerhetsråd i december.

Rapporterna om krigsförbrytelser i konflikten i Darfur, Sudan, har varit många. Det handlar bland annat om systematiska våldtäkter, angrepp på civila i byar och mord på utländska hjälparbetare och soldater i de fredsuppehållande styrkorna.

Moreno-Ocampo och hans personal har i nästan två år samlat in vittnesmål och information om brotten i Darfur. Åklagarens första fall vid domstolen i Haag rör en serie händelser under åren 2003 och 2004.

Det är FN:s säkerhetsråd som hänskjutit situationen i Darfur till Internationella brottmålsdomstolen.

Annons
Annons