search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Timkostnadsnormen reformeras inte

Regeringen har nu fastställt timkostnadsnormen för 2007. Normen justeras upp med 27 kronor.

Från den 1 januari 2007 är timkostnadsnormen 1056 kronor. Det innebär en justering på 27kronor från årets timkostnadsnorm på 1029 kronor. Som Advokatsamfundet befarat togs ingen hänsyn till den rapport som visat på flera felaktigheter i timkostnadsnormen.

Regeringen har alltså inte tagit någon hänsyn till den rapport Domstolsverket lämnade tidigare i år och som handlade om metoden för att beräkna timkostnadsnormen. I rapporten konstaterades flera felaktigheter med dagens timkostnadsnorm och att den ligger cirka 300 kronor för lågt.

Advokatsamfundet har sedan lång tid kritiserat timkostnadsnormen, som styr ersättningen till försvarare i brottmål och advokater som ersätts med rättshjälp, för att den inte motsvarar advokaternas verkliga kostnader.

I sitt beslut öppnar regeringen dock för att den vill återkomma i frågan om hur timkostnadsnormen ska beräknas.

”Staten måste betala”

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, är kritisk till att det inte blev någon reell höjning eller reformering av timkostnadsnormen.

– Att offentliga försvarare, målsägandebiträden, och särskilda företrädare för barn inte får ersättning för det arbete de lägger ner i sina ärenden leder ofrånkomligt till att de inte kan lägga ner den tid som skulle behövas för att på ett fullgott sätt tillvarata sina klienters intressen. Det leder i sin tur till att den misstänkte eller brottsoffret inte garanteras den rättssäkerhet som de har rätt till, säger Anne Ramberg och tillägger:

– Vill vi ha ett väl fungerande rättsmaskineri måste staten vara beredd att betala vad det kostar. Detta gäller givetvis också domstolarna som under många år varit kraftigt underfinansierade.

Justitieminister Beatrice Ask låter genom sin presssekreterare hälsa att hon avböjer att närmare kommentera frågor om timkostnadsnormen utan hänvisar i stället till regeringsbeslutet.

Tom Knutson

Annons
Annons