search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samarbete inom nationellt underrättelsecentrum

Rikskriminalpolisen intensifierar sitt samarbete med andra myndigheter genom ett nationellt underrättelsecentrum. Hittills finns representanter för Kriminalvården, Tullen, Skatteverket, Kustbevakningen och Kronofogdemyndigheten vid centret. Inom två år ska mellan åtta och tolv myndigheter vara med i samarbetet. Inom centret arbetar man med gemensamma ärenden och delger varandra information inom ramen för gällande lagstiftning.
Annons
Annons