search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen aviserar ny utnämningsprocess

Utnämningar av höga statliga chefer ska bli mer öppna och mindre politiska. Det lovar den borgerliga regeringen, som nu ska granska alla tidigare tillsatta myndighetschefer.

Ett förändrat utnämningsförfarande var en viktig fråga för den borgerliga alliansen under valrörelsen.

Nu har regeringen lanserat ett program för att genomföra en öppnare och mindre politiserad rekrytering av chefer inom till exempel polisen, domstolarna och universiteten.

Till årsskiftet ska regeringen först gå igenom alla nuvarande myndighetschefer för att se om någon ska omplaceras eller få sluta sin tjänst. Därefter ska kravprofiler för myndighetschefer tas fram. Regeringen ger också ett tillläggsdirektiv till grundlagsutredningen om att utreda ett fristående rekryteringsråd som ska ta över rekryteringarna från regeringen.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons