search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kriminalvården prövar ADHD-behandling

Undersökningar visar att upp emot en fjärdedel av de intagna i kriminalvården har vuxen-ADHD. Det är också belagt att ADHD i barndomen ökar risken för kriminalitet och missbruk i vuxen ålder.

Kriminalvården ska nu pröva om behandling av ADHD kan minska risken för återfall i missbruk och kriminalitet. Under hösten inleds ett projekt vid anstalten Håga utanför Södertälje. 54 män som snart ska friges får behandling mot sin ADHD. Behandlingen består i medicinering med läkemedlet Concerta i kombination med individuell samtalsbehandling. Behandlingen ska pågå i 24 veckor.

ADHD står för Attention Deficit/Hyperactivity Disorder och kännetecknas oftast av uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitet.

Annons
Annons