search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Karl Staaff: Advokat och politiker

Karl Staaff (1860-1915) var först en framgångsrik advokat. Senare blev han en framgångsrik liberal politiker och statsminister. Som politiker bidrog han till att modernisera politiken och demokratisera samhället.

I början av 1890-talet öppnade Karl Staaff egen advokatbyrå i Stockholm. Det sades om honom att han var en tuff förhandlare, samtidigt som han var omsorgsfull och pålitlig. Han hade stor medkänsla med dem som saknade resurser. Den som var medellös och ”hade en god sak” kunde bli hjälpt gratis av Staaff. 1896 kom Staaff in i Advokatsamfundets styrelse.

Politiska engagemang tvingade Staaff att lämna yrkesverksamheten och Advokatsamfundet. Våren 1905 hade han omvalts till ledamot av styrelsen. Några månader senare underrättades denna om att han ansåg att han borde avgå eftersom det skulle vara olämpligt att sitta i regeringen och samtidigt bedriva advokatverksamhet.

Som liberal politiker stred Staaff för allmän rösträtt, ett parlamentariskt styrelseskick och sociala reformer. Han var ordförande i Liberala samlingspartiet 1907–1915. 1905 fick han uppdraget att bilda Sveriges första liberala regering med huvuduppgiften att lösa rösträttsfrågan. Efter bara sex månader avgick regeringen, och rösträttsfrågan löstes utan Staaff.

1911 återkom Karl Staaff som statsminister stödd i riksdagen. I försvarsfrågan motsatte sig Staaff en ökning av försvarsutgifterna. Han kom då i motsatsställning till såväl högern, kungen som den allmänna opinionen

I februari 1914 ägde bondetåget rum och Gustaf V uppvaktades av en stor mängd försvarsvänner. Kungen uttalade sig mot regeringens försvarspolitik, vilket ledde till Staaffs avgång. Sedan följde en parlamentarisk kris och nyval våren 1914. Staaff utsattes för en omfattande smutskastning. Han avled året därpå.

Karl Staaff förblev ogift.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons