search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Justitieministern på Hildaryträff

– Det är imponerande vilken kraft det finns i rättsväsendet!

Det sa justitieminister BEATRICE ASK , när hon talade för 185 kvinnor från rättsväsendet och advokatkåren på Hildaryträffen på Sturecompagniet den 6 november.

Beatrice Ask presenterade den nya regeringens rättspolitik. Hon sa sig vara stolt över rättsväsendets budget. Den stora satsningen på fler poliser är nödvändig för att människor ska känna sig trygga, ansåg hon.

– Vår filosofi är att fler och mer synliga poliser kan förebygga brott, och inte bara lagföra fler. Men det är klart att satsningen på poliser kommer att innebära mer jobb för hela rättskedjan.

Enligt Beatrice Ask behöver polisen också fler redskap för att bekämpa brottsligheten. Hon utlovade därför en proposition om buggning någon gång i vår. Riksdagen bordlade frågan under den gångna våren.

– Bordläggningen ger oss möjlighet att i lugn och ro beta av frågeställningarna om integritetsskydd. Jag har respekt för synpunkterna på det området, men om det är någon gång vi behöver kränka människors integritet så är det i brottsbekämpningen.

Advokatsamfundets generalsekreterare ANNE RAMBERG hoppades på att justitieministern inte glömt bort det övriga rättsväsendet i satsningen på poliser.

– Nej då. Men alla i rättsväsendet är irriterade över polisens långa utredningstider och att polisen inte kan rycka ut när det behövs, svarade Beatrice Ask, som poängterade att man också satsar på bland annat kriminalvården och åklagarmyndigheten.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons