search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

IBA i samtal om penningtvätt

EU • Internationella regler som tvingar advokater att rapportera misstänkt penningtvätt hos klienterna riskerar advokatkårens kärnvärden, skadar rättsstaten och minskar rättstillgängligheten. Det budskapet framförde International Bar Associations representanter, IBA, när de i november deltog i ett möte med ”Financial Action Task Force” (FATF). FATF är en mellanstatlig organisation som bekämpar penningtvätt och har utfärdat riktlinjer för penningtvätt i linje med EU:s direktiv.

FATF hade tagit initiativet till mötet med representanter för privata intressen som påverkas av penningtvättreglerna. Vid mötet deklarerade FATF att rekommendationerna inte kommer att ändras, men att man överväger att ta fram tydligare riktlinjer som kan hjälpa rättsväsendet i enskilda länder att införa reglerna.

Annons
Annons