search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Högre ersättning till nämndemän

Den första januari 2007 höjs ersättningen till landets nämndemän. Arvodet blir då 500 kronor per dag.

Dagsarvodet var tidigare 300 kronor, en nivå som varit densamma sedan 1989. Målet är att alla medborgare ska kunna åta sig uppdraget som nämndeman.

Formerna för ersättningen förändras också. Alla nämndemän, även de som ersätts för förlorad arbetsinkomst, ska i fortsättningen få arvode. Det blir möjligt att få ersättning för barntillsynskostnader i samband med uppdraget som nämndeman. Regeringen inför också ett inställelsearvode för alla nämndemän som har mer än fem mils resväg till sammanträdet.

Annons
Annons