search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Georg Stjernstedt: En radikal aristokrat

Georg Stjernstedt (1876-1963) var en av de tidiga förgrundsgestalterna i Advokatsamfundet. Han blev ledamot av samfundet 1904. 1912 invaldes han i styrelsen, som han sedan tillhörde i 19 år.

Advokat Holger Wiklund beskriver i en nekrolog Stjernstedt som en advokat som respekterades och beundrades för sina omfattande kunskaper, sitt skarpsinne och sitt lugna och kloka omdöme. ”På grund av börd och uppfostran var Georg Stjernstedt aristokrat. Han var emellertid till hela sin läggning radikal, och i hans radikalism flöt en underström av äkta humanism. Hans medkänsla med människor, som hade det svårt, var uppriktig.”

Georg Stjernstedt arbetade framför allt inom två områden, som brottmålsadvokat och som familjerättsjurist. Vid flera tillfällen påverkade han personligen lagstiftningen. Han deltog bland annat i lagstiftningsarbete om verkställighet av frihetsstraff, villkorlig dom, polisundersökning, häktning, resning med mera.

Georg Stjernstedt hade en långvarig relation till TSA/Tidskriften Advokaten. Under många år satt han i tidskriftens redaktionsråd. Redan då tidskriften startade 1935 tillhörde Stjernstedt redaktionen och stannade kvar till 1950.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons