search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Förlängt ramavtal med Thomson

Advokatsamfundet har förlängt sitt ramavtal med förlaget Thomson Fakta AB. Avtalet innebär att samfundets ledamöter erbjuds rabatter vid nytecknande av grundlicenser för informationsdatabaserna Karnov, Infolex & Proplex samt EU-rätt. Mer information finns på Advokatsamfundets hemsida, i menyn Advokatyrket.
Annons
Annons