search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Enskilda ska underrättas om avlyssning i efterhand

En särskild nämnd ska övervaka hur de hemliga tvångsmedlen används. Det föreslår regeringens särskilde utredare, som också vill stärka rättssäkerheten genom att enskilda i efterhand underrättas om att de utsatts för hemliga tvångsmedel.

I november överlämnade den särskilde utredaren, före detta generaldirektören Anders Eriksson, ett betänkande från Utredningen om rättssäkerhet vid hemliga tvångsmedel. Anders Eriksson har fått till uppgift att se över hur rättssäkerheten kan stärkas vid införande av nya hemliga tvångsmedel som buggning och preventiva tvångsmedel.

Vända sig till nämnden

Utredningen föreslår att den som utsätts för hemliga tvångsmedel i efterhand ska underrättas om det. Åklagaren ska dock kunna skjuta upp och underlåta att underrätta den utsatte, om underrättelse skulle skada en pågående brottsutredning.

Anders Eriksson föreslår också en ny nämnd, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska kontrollera användningen av hemliga tvångsmedel. Enligt förslaget ska också enskilda kunna vända sig till nämnden för att få kontrollerat om de utsatts för hemliga tvångsmedel, och om det i så fall gått riktigt till.

Reform från nyår

Registernämndens nuvarande uppgifter ska enligt betänkandet överföras till den nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Reformen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

– Förslagen innebär en välkommen förbättring, eftersom vi legat efter i detta hänseende om man jämför med övriga länder i Europa, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg

Anne Ramberg påpekar dock att denna anpassning till omvärlden inte utgör ett argument för införande av nya hemliga tvångsmedel eller utvidgning av dem som redan finns.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons