search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-projekt lämnar slutrapport om straffrätten i Europa

EU •  “Law Society of England and Wales” har genomfört ett program för att undersöka hur advokatsamfunden kan arbeta för att öka rättssäkerheten och effektiviteten i brottmålsprocessen. Projektet har genomförts tillsammans med advokatorganisationerna i Tyskland, Spanien, Ungern och Polen och finansierats av EU-kommissionen genom AGIS-programmet.

De deltagande advokatsamfunden genomförde var sin studie av hur straffrätten fungerar i deras respektive länder. Framför allt inriktade man sig på huruvida advokater får del av all relevant information från en utredning, och den misstänktes möjlighet att anlita advokat.

Nu finns en slutrapport från projektet. Rapporten visar att det finns stora olikheter mellan länderna, och att det behövs gemensamma minimiregler i Europa för att garantera rättssäkerheten.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Advokatsamfundets hemsida (se nyhetsarkivet).

Annons
Annons