search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Curt Blomkvist: Brottmålsförsvarets försvarare

Curt Blomkvist (f. 1914) har varit flitigt verksam i Advokatsamfundet, varit föreläsare och författare.

1946 blev Blomkvist ledamot av Sveriges advokatsamfund och fram till 1994 var han verksam advokat. Under åren har Curt Blomkvist haft en rad förtroendeuppdrag. Bland annat var han ordförande i Advokatsamfundets västra avdelning 1959-1960.

Han har gjort viktiga insatser som ledamot i samfundets huvudstyrelse, och varit verksam i Advokatsamfundets disciplinnämnd där han var ordförande 1978 – 1980.

Under många år har Curt Blomkvist varit en omtyckt föreläsare på kurser för jurister. Han har även medverkat i TV-rättegångar. Blomkvist har dessutom bidragit till den juridiska litteraturen med böckerna ”Rätten till självförsvar” och ”Försvararen” samt med ett stort antal artiklar i fackpressen.
Den 26 oktober 2004  fyllde Curt Blomkvist 90 år.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons