search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Året som gått

Ett för tidskriften Advokaten ovanligt gott år närmar sig sitt slut kan vi på redaktionen summera.

Vi kom ut med större tidningar än tidigare år. Sett till det sammanlagda antalet producerade sidor under året innebar år 2006 ett rekordår. Det är dels en konsekvens av att annonskonjunkturen var god under året, om än inte riktigt lika bra som 2005, dels en konsekvens av er, våra läsare. Redan tidigare år har ni varit entusiastiska läsare och skribenter och sänt oss en strid ström av texter. Fast i år har vi fått ännu fler artiklar och samtal än tidigare år. Vi gläds förstås.

Tyvärr inträffar det att vi inte kan ge alla plats i Advokaten, men vi gör vårt bästa för att fånga både många och angelägna frågor i tidskriften. Och även om vi kanske inte kan ta med ett visst bidrag, så kan vi ofta använda artikeln som ett uppslag till ett framtida tema eller artikel.

Förutom för alla artiklar vill jag tacka för alla telefonsamtal och all e-post med tips om stort och smått. Någon enstaka arg läsare har förstås hört av sig, men även dessa röster är nog så värdefulla för att driva arbetet framåt.

Redaktionellt har vi skrivit om vitt skilda saker. Om barnen och rättvisan. Kvinnor som lyckas som advokater. Den glödheta marknaden för affärsadvokaterna. Vägvalet för rättspolitiken och regeringsskiftet. Förändringens vindar som blåser över Europas advokater och så om den offentliga försvararen som fyller 100 år i år.

Under våren startade vi vår renovering av Advokatens hemsida och även samfundets övriga hemsidor. Den 1november kunde vi äntligen släppa in de första besökarna på vår nya hemsida. Jag vill särskilt passa på att tipsa om de fina sökmöjligheterna bland tidskriftens artiklar som vi har numera.

Tack för i år och väl mött 2007!
Och fortsätt att ringa, skriva och besöka vår hemsida.

Tom Knutson
Chefredaktör

Annons
Annons