search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Till minne av Elin Lauritzen

En av Sveriges första kvinnliga advokater Elin Lauritzen, född i Rio de Janeiro, avled i en ålder av 90 år.

Hennes föräldrar bodde i Rio de Janeiro, där fadern var svensk generalkonsul, sedermera ambassadör. Hennes närmaste är döttrarna Eva Salén, Viveka Nerell och Inger Berger med familjer, bröderna Johan och Nils Paues med familjer samt Lotta Lindqvist.

Elin Lauritzen gifte sig 1938 med civilingenjör Folke Lauritzen. Paret fick uppleva sitt guldbröllop, men Folke avled kort därefter.

Elin gick i skola i Sverige och blev jur kand vid Stockholms Högskola 1940. Efter tingstjänstgöring började Elin på advokatbanan som biträdande jurist, först hos Mathilda Staël von Holstein och därefter hos advokat Eva Andén, den första kvinnan, som blivit medlem av Sveriges advokatsamfund. Den 1 juni 1953 började Elin sin egen rörelse, som hon sedan bedrev framgångsrikt fram till 1998.

Elin var under många år en av Sveriges främsta familjerättsadvokater.

Hennes framgångar berodde på att hon var oerhört kunnig inom sitt område men också på att hon hade ett utomordentligt sätt att framföra sina åsikter. Hon anlitades i stor utsträckning också som föredragshållare. Som motpartsombud kunde man alltid lita på hennes sakuppgifter. Hon sade själv vid något tillfälle att en familjeadvokat skall visa vänlighet, varsamhet, tålamod, saklighet och personligt intresse för klienterna. Själv arbetade hon efter dessa principer.

1955 blev Elin anmodad av Sveriges Radio att leda en programserie, som fick namnet ’’Lagen i vardagen’’. Familjerätt på ett begripligt språk var något nytt. Programmet blev en populär långkörare.

Vid sidan av advokatyrket arbetade Elin med kvinnofrågor närmast i Fredrika Bremer-förbundet. Först som dess sekreterare och sedan under 10 år som styrelseledamot, de sista åren som styrelsens ordförande. När hon lämnade ordförandeskapet 1959 höll hon ett anförande om de väsentliga kvinnofrågorna.

Som första punkt underströk hon kravet på ’’lika lön”. När hon gick bort på valdagen 2006 hade
flera partier den punkten med i sina valmanifest. Elin kom år I959 som första kvinna in i Advokatsamfundets styrelse, där hon var verksam i sju år och höll bland annat fortbildningskurser för kollegerna i landet, sannolikt den första i samfundets regi.

Elins stora intresse vid sidan om yrket var dans. Som ung gick hon och tränade hos olika lärare, vilket fick hennes fästman att utbrista: ”Jag trodde jag hade förlovat mig med en jur stud men det är visst en dansös.”

1956 beskrevs Elin i SvD bland annat på följande sätt:
”Det sägs om henne att efter fem minuter på ett sammanträde, sak samma vilket, sitter hon i styrelsen. Vid blotta återskenet av en debatt vädrar hon som en brandkårshäst och sätter i väg dit där det brinner.
Hon är fylld av hör- och synpunkter, har ofta rätt och blir förvånad om detta ifrågasätts. Och hon är veterligen den enda advokat som dansat solo på Fredrika Bremer-förbundets årsmöten. Elin Lauritzen är en högst tilltalande blandning av odygd och vederhäftighet, det ena varvet på det andra.”

Lägger man därtill ett stort mått av charm tycker vi att det är en utmärkt beskrivning av en bortgången framstående kollega.

Bertil Henriques, Bertil Södermark

Annons
Annons
Annons