search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Stort intresse för kontorsförsäkring

Under året har runt 500 nya byråer tecknat en kontorsförsäkring via försäkringsmäklaren Willis. Intresset har varit så stort att premien nu kan sänkas

Advokatsamfundet samarbetar sedan årsskiftet med försäkringsmäklaren Willis, som förutom de båda obligatoriska ansvarsförsäkringarna också erbjuder frivilliga försäkringar. Kontorsförsäkringen är en av dem.

Den omfattande kontorsförsäkringen har varit särskilt populär. Sedan januari har 500 nya advokatbyråer valt att teckna den. Den stora tillströmningen av kunder och goda skaderesultat har gjort att försäkringsbolaget If sänker premien med fem procent inför nästa år.

– Det här visar att en gruppförsäkring med stor anslutning är väldigt förmånlig, säger Anders Bergsten, jur kand, försäkringsmäklare på Willis.

Försäkringen gäller för en rad områden, och omfattar all lös egendom och alla anställda på advokatbyrån. Jurister som anställs under året omfattas också, utan extra premie.

Kontorsförsäkringen är en så kallad paketförsäkring som omfattar bland annat egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, tjänstereseförsäkring som omfattar ett olycksfallsmoment, och rättsskyddsförsäkring. Premien beräknas utifrån antalet anställda jurister på byrån.

– Kontorsförsäkringen omfattar många delar, som det kan vara svårt och krångligt att teckna var för sig, säger Anders Bergsten.

Kontorsförsäkringen tecknas genom Willis. En blankett kommer att finnas på hemsidan. Skador anmäls också till Willis.

Kontakta Willis för mer information om alla moment i försäkringen. För mer information om försäkringar, se Advokatsamfundets hemsida,www.advokatsamfundet.se
Willis har tel 08-546 359 60, fax 08-463 89 99, e-post advokatservice@willis.com.

Ulrika Brandberg